Privacyverklaring

De  verantwoordelijke

Lobi Lampu is een eenmanszaak die opgericht is door Willemieke van der Vlist.

Doel van de verwerking van gegevens

D.m.v. het invullen van het contactformulier of door het sturen van een email naar lobilampu@gmail.com verkrijgt Lobi Lampu jouw gegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het contact leggen met jou als klant.

Cookies worden enkel gebruikt om de website beter te laten werken.

Duur van de opslag

Je gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 10 jaar.

Recht op inzage of wissen gegevens

Je mag de gegevens die opgeslagen zijn inzien, stuur een mailtje naar lobilampu@gmail.com of bellen met 0641389246 om deze op te vragen. Je kunt ook altijd vragen of ik je gegevens definitief wil verwijderen.

Recht om klacht in te dienen

Wanneer je een klacht hebt kun je deze per mail indienen op lobilampu@gmail.com of bellen met 0641389246

Wie de ontvangers zijn van de gegevens

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden en zijn enkel bedoeld om contact te houden met jou als klant. Ik verstuur geen nieuwsbrieven, maar kan op jou verzoek je informeren over data van komende workshops.

De rechten van de betrokkenen

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om je gegevens te laten verwijderen.

Het niveau van beveiliging

De email is beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt gelezen op apparaten van Willemieke van der Vlist. Enkel zij heeft toegang tot deze berichten.

Een contactpersoon

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Willemieke van der Vlist, lobilampu@gmail.com, 0641389246